Klubber

I Sommerbyen Ejby er der 3 selvstændige klubber.


  • Sporten har flere forskellige aktiviteter heriblandt - Fodbold, petanque, minigolf, gymnastik, dart, ect. Sporten arangere bla. cykelløb og løb.


  • Søens Folk folk arrangerer forskellige events til glæde for beboerne i Sommerbyen samt de omliggende foreninger. Indtægter fra eet arrangement er med til at brødføde det næste arrangement osv.


  • Hyggeklubben arangere forskellige aktiviteter samt ture.


Herudover er der festudvalget som arangerer Banko hver fredagi sommerperioden, samt loppemarked 1 gang pr sæson.


Læs mere under menupunkterne.