Søens folk

Søens Folk


formål er at fremme foreningslivet i Sommerbyen Ejby gennem arrangementer og/eller økonomisk støtte til aktiviteter og anlæg til gavn for foreningslivet – især med sigte på at udvikle foreningslivet omkring søen.


"Søens Folk er en non-profit social forening i Sommerbyen, der arrangerer forskellige events til glæde for beboerne i Sommerbyen samt de omliggende foreninger. Indtægter fra eet arrangement er med til at brødføde det næste arrangement osv.


Formand er Stefan Prokesch. Støtteforeningens konto er 2314 0743118189 - kontingentindbetalinger skal være forsynet med havenummer."Indmeldelsesgebyr 200 kr.


Årlig gebyr minimum Kr. 50,-DONATION


Hvis du ønsker at støtte Søens Folk økonomisk - også uden at du nødvendigvis ønsker at være medlem - kan du indbetale en donation til Søens Folk.


Donationen kan indbetales  på Støtteforeningens konto

2314 0743118189


Husk at skrive donation.


Alle beløb er velkomne og går til Søens folks  aktiviteter.