Udlejning af StatenegårdenBestyrelsen består af 11 medlemmer.


Formand - Næstformand - Kasserer - sekretær - 7 bestyrelsesmedlemer.
Statenegården

Leje af Statenegårdenkan tidligst ske 1 år før den dato, hvor der er ønske om at leje Statenegården. Lejeanmodning kan ske ved henvendelse til sekretær Susanne Gram på tlf. 23 24 24 91, mandag fra kl. 17.00-18.00 og onsdag fra kl. 16.00-17.00, eller i kontortiden hver onsdag fra kl. 17.30-18.30, eller ved brev (lagt i eller sendt til Sommerbyens officielle adresse/brevkasse på Statenegården) med dags dato, navn, havelodsnummer, sti adresse, telefonnummer og evt. mailadresse, samt ønsket lejedato.Statenegården kan lejes til selskaber. (Plads til max. 50 personer inkl. køkkenpersonale).

Prisen er 1500 kr. + rengøring + et depositum på kr. 2.000. Genudlejning dagen efter kan ikke finde sted.