VandaflæsningBestyrelsen består af 11 medlemmer.


Formand - Næstformand - Kasserer - sekretær - 7 bestyrelsesmedlemer.
Vandmålere

Vandmålere og vandmåleraflæsning, samt administration af foreningens vandmålere, kontakt bestyrelsesmedlem Jens-Jørgen Sumborg, tlf. 24 48 06 52.


Vandforbruget aflæses automatisk og faktureres en gang årligt og opkræves sammen med havelejen . Vi anbefaler, at du aflæser din vandmåler, når du lukker ned for sæsonen, så du kan kontrollere din afregning af vandforbruget.

HUSK! At ansvaret for vandinstallationer til og med vandmåleren, er foreningens ansvar – vandinstallation efter vandmåleren er havelejerens ansvar – .Der er sikring på de nye haner, som skal aktiveres inden hanen kan drejes. Hanerne må ikke vrides.


Vinterlukning i vandbrønden

Det er vigtigt at huske at vinterlukke for vandet, så du undgår eventuelle frostskader. Du lukker på følgende måde:

  1. Luk for tilgangshane . 
  2. Luk herefter på afgangshane
  3. Åben nu for vandhanerne så dine rør kan tømmes.
  4. Når dette er gjort, bruger du enten en cykelpumpe eller kompressor, som tilsluttes ventilen i toppen, herefter pumper du indtil der ikke kommer mere vand ud af hanerne.

Husk der skal være lukket for begge hanerne i brønden og lad vandhanerne i huset stå åbne vinteren over.